תנאי-שימוש-באתר
תשומת לב מאחלת לך מזל טוב ו... תהני מהדרך!      לקולקציה החדשה לחצי כאן

  • תנאי השימוש המפורטים להלן ("תנאי השימוש") קובעים את הגישה שלך לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשי באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישורים (Links) למקורות מידע אחרים המסופקים באתר ו/או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות האתר והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשי במסגרת זו.
     
    אנא קראי בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות לפני השימוש באתר. אתר זה זמין לשימושך רק בתנאי שתסכימי לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי השימוש. אם אינך מסכימה לכל תנאי השימוש אל תעשי שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול לפיהם. מפעילות האתר שומרות לעצמן את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמדי באחד או יותר מתנאי השימוש.
     
    האמור בתנאי שימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון נקבה, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.